12 Sociálních dovedností uspět v životě

Sociální dovednosti vám pomáhají komunikovat s ostatními, integrovat a efektivně komunikovat.V každodenním životě existuje mnoho aspektů, kde sociální dovednosti mají rozdíl.

Možná nejste hezčí, nejhezčí, nejvíce připravená nebo nejlepší, ale pokud máte společenské dovednosti, bude mnohem snazší uspětjak osobně, tak profesionálně.

Naštěstí se sociální dovednosti mohou naučit a rozvíjet prostřednictvím praxe, stejně jako se můžete naučit nový jazyk. V tomto smyslu je tolik talentů, kolik máte, protože s praxí je vše dosaženo. Pro některé může být obtížnější než pro ostatní, ale to neznamená, že to není možné.

Chcete vědět, jaké jsou tyto společenské dovednosti, které vás oslaví ve všech aspektech života? Určitě už máte mnoho z nich a možná budete muset cvičit je trochu víc.

# 1 - Optimismus

Být optimistický vám pomůže vidět život s dobrými očima a ne být zatížen negativními myšlenkami. To pracuje na zaměstnancích, sociálních, odborných a studijních oborech. A nejlepší: být pozitivní přitahuje ostatní, jako magnet.

# 2 - Soucit

Soucit znamená, že si uvědomujeme utrpení druhého spolu s touhou ho zbavit. Toto je další společenská dovednost, která vám pomůže uspět ve všech aspektech vašeho života, protože všichni rádi obklopují lidé, kteří se o ostatní starají.

# 3 - disciplína

Být disciplinovaný znamená, že se chová podle souboru pravidel, zvyklostí, zákonů, politik nebo jiných zásad uložených nebo společensky přijatých. Disciplinovaná osoba dobrovolně naplňuje systematickou metodu v daném prostředí. To ukazuje sebeovládání a podporuje přijetí ostatními členy společnosti nebo skupiny.

# 4 - Diligence

Jak jednou řekl Benjamin Franklin, "Diligence je matkou veškerého štěstí". Poskytnutí své práce due diligence je jediný způsob, jak mít důvěryhodnost pro to, co děláte. Lidé vědí, když někdo velmi tvrdě usiloval o to, aby něco dosáhl, a jen s tím získáte respekt a uznání od mnoha.

# 5 - Trpělivost

Většina nepohodlí, se kterými se denně potýkáme, jsou tak či onak příbuzní s jinými lidmi. Přetížení, zpoždění, problémy s rozvodnou sítí nebo internetem, hluk kolem ... to jsou normální věci, které se dějí všude. Mohla by se jim vyhnout? Někdy, možná, ale to vás nezastaví v tom, že byste se v tuto chvíli obtěžoval, nebo že vás ostatní věci obtěžují. Takže místo hry na základě viny se uvolněte a nevytvářejte více napětí v životním prostředí tím, že více hlučíte nebo obtěžujete lidi ještě víc.

Buďte trpěliví. # 6 - laskavost

Být druhu znamená, že je přístupný ostatním a poslouchám s laskavostí. Není pochyb o tom, že

tato schopnost je nezbytná pro vztah k ostatním. Lidé, kteří procházejí životem při pohledu na ostatní z výše uvedeného a mluví s domněnkou a myslí si, že je lepší než jiní, se nedostanou příliš daleko do společnosti. # 7 - Zdvořilost

Zdvořilost je něco, co se může zdát zastaralé, ale jak se říká,

zdvořilost nevylučuje statečnost. Vzdělání a úcta k ostatním je dokonale kompatibilní se všemi ostatními. A vzdělaní lidé mají vždy větší šanci uspět, protože zdvořilí znamená ocenit a respektovat ostatní.# 8 - Vědět, jak poslouchat

Úspěšní lidé nejsou jen dobří v rozhovoru. Také

jsou dobrými posluchači, kteří dávají důležitost tomu, co jiný má říkat. (Tj.Bez schopnosti pečlivě poslouchat nebudete nejen schopni se naučit a vyměňovat si informace, ale také nebudete schopni pochopit konstruktivní kritiku, která vám může pomoci zlepšit. # 9 - Vědět, jak odpustit Odpuštění může být občas obtížné. Úspěšní lidé se však snaží, aby věci nebrali osobně. Mějte na paměti, že nelibost omezuje příležitosti pro prohlubování vztahu a pozitivní vztah k ostatním.

# 10 - Odolnost

Odolnost je schopnost překonat emocionální bolesti a nepříznivé situace. Tato schopnost vám umožní přežít a prospívat, bez ohledu na to, v jakém prostředí se nacházíte. V tomto kontextu je neúspěch pouze cennými informacemi, nikoliv ulicí, která není ucpaná.

# 11 - Odpovědnost

Úspěšní lidé jsou majiteli svých problémů a chyb, přebírají odpovědnost za své vlastní akce a pracují na jejich zlepšení. A někteří se jí líbí v jakémkoli životním prostředí, protože každý si myslí, že každý z nich převezme zodpovědnost za to, co mu odpovídá a stará se o jeho řešení. Opačný předpokládá dodatečné zatížení, které nikdo nechce.

# 12 - Úprimnost

Úcta znamená, že se říká pravda, je rozumná, spravedlivá, upřímná. Úprimnost vyjadřuje úctu k sobě a ostatním. Kromě toho to znamená nejen to, že pravdu řekne, ale předpokládá ji. Tato schopnost vás činí spolehlivější a je tak důležitá. Pokud ti lidé věří, budeš mnohem úspěšnější ve všem, co máš dělat, a získáš důvěryhodnost.

"Nejdůležitější složkou ve vzorci úspěchu je vědět, jak se spolu s lidmi"

- Theodore Roosevelt -