Psychopat profil

Pokud vás požádám, abyste si představili psychopata, jsem si jist, že první snímky, které se objeví ve vaší hlavě, budou vrahy, tmavé křik, napětí a tmavě načervenalé barvy. To je obecný nápad, jaký má každý o tom, jak jsou psychopati, ale je to tak, jak jsou?

Není důvod, proč by měl být psychopat vždy reprezentován tímto typem obrazu. Psychopatální profil, který si představoval, se obvykle objevuje pouze ve filmech a knihách ... Ve skutečnosti to nemusí být vrah bez milosrdenství, ani nemusí průběžně projevovat násilné chování. Naopak, můžete ukázat svůdné a okouzlující chování, pokud je pro vás užitečné dosáhnout vašich cílů.

Ve skutečnosti je psychopat osoba, která nemá schopnost se postavit na místo ostatních, to znamená, že se necítí být empatii ... Nikoho necítí pro ty kolem sebe. Jsou to jedinci, kteří kromě toho, že necítí lítost za to, že způsobují někoho utrpení, ať je to fyzicky nebo psychologicky, nemají s tím žádný problém.

Jaké rysy definují psychopata?

Podle Robert Hare, trestní psychologie výzkumník a profesor na University of British Columbia,asi 1% populace jsou psychopati, z nichž většina může zůstat bez povšimnutí ve společnosti, dosáhl dokonce projít dobrých pracovníků a manažerů.

Psychopatové obvykle mají široký repertoár chování a aktivaci jednoho nebo druhého, v závislosti na tom, co se děje kolem nich a kdy jsou. Mohou působit jako chameleony, pokud je to nutné. Jsou jako dovední herci na scéně, ukazují ostatním lidem nejslibnější postavu, aby dosáhli svých cílů.

Můžeme říci, že jsou okouzlující lháři.Na začátku jsou lidé ukazováni, že můžeme věřit, jsou laskaví, s penězi, ale časem nás neúmyslně manipulují a drží nás ve své pavučině plné falešných slibů a lží.

Toto je další vlastnost, která je charakterizuje v jejich neustálém hledání nových úkolů, kterými mohou vylézt po žebříku společenského žebříku, aby dosáhli vyšších pozic, a tak si užívali větší síly a možností manipulovat s ostatními. Ale v tomto hledání zůstávají v bezpečí, čímž ohrožují ty kolem sebe. To znamená, nikdy neohrožují jejich blahobyt nebo jejich postavení, ale to ostatních přátel, rodiny nebo lidí.Jsou také obvykle tajné a opatrní ve svých pohybech, dokonale se pohybují v rámci zákonnosti sociálních norem, i když s nimi nesouhlasí. To neznamená, že byste se někdy dostali do vašich manipulačních triků. Jsou to jednotlivci, kteří nenese zodpovědnost za své chyby, protože mají potíže s jejich přijetím. Z tohoto důvodu často provádějí psychologické poradenství.

V současné době neexistuje žádná účinná léčba této poruchy, protože většina odborníků tvrdí, že jejich resocializace je poněkud obtížná, i když již začínají provádět určité programy, které vykazují určitou účinnost při snižování recidivy. Tyto programy se provádějí ve specifických centrech, ve strukturovaném a specializovaném prostředí. (Tj.